Video

Taget från vår spelning på Debaser medis 2015-12-14.

Ljudet är från kameran.

 

Mobilupptagning från Engelen 2017-07-15